قوانین خوابگاه های آکادمی زبان لندنزندگی در یک مکان امن و تمیز، یکی از اساسی ترین نیازهای زندگی دانشجویی میباشد که نیازمند احترام متقابل میان دانشجویانی است که بصورت مشترک در یک خوابگاه زندگی میکنند.
در ذیل، قوانین و مقررات خوابگاههای آکادمی زبان لندن آمده است که دانشجویان موظف به پیروی از این قوانین میباشند و در صورت تخلف بر طبق آئین نامه ی انضباطی مرکز با خاطیان برخورد خواهد شد.

قوانین عمومی:
1.فرم ثبت نام و درخواست رزرو خوابگاه میبایست 2 تا 3 هفته قبل از شروع ترم به دفتر موسسه آواسپهر تحویل داده شود.
2.به همراه فرم ثبت نام میبایست مبلغ  1150 رینگت مالزی پرداخت گردد (ضمانت رزرو خوابگاه که پس از ورود زبان آموز به خوابگاه این مبلغ به عنوان هزینه رهن در نظر گرفته خواهد شد) که تنها زمانی قابل برگشت خواهد بود که زبان آموز در زمان مقرر خوابگاه را تحویل گرفته و در انتهای دوره قصد تحویل خوابگاه را داشته باشد. در صورت انصراف متقاضی از ورود به خوابگاه این مبلغ قابل برگشت نمی باشد. همچنین در صورتی که موسسه نتواند خوابگاه متقاضی را تهیه نماید، مبلغ فوق به متقاضی عودت داده خواهد شد.
3.دانشجویان مجازند در اولین روز شروع تــرم وارد خوابگاه شده و میبایست در اخرین روز تــرم مربوطه خوابگاه را تحویل دهند.
4.کسانی که زودتر از موعد مقرر ذکر شده در بند3 برای اسکان اقدام و یا بیش از موعد یاد شده بخواهند در خوابگاه بمانند، میبایست به ازای هر روز مبلغ 80 رینگت پرداخت نمایند.
5.در صورتی که دانشجو بیش از 7 روز در خوابگاه اقامت نماید، اجاره ی کل ماه از وی دریافت خواهد گردید.
6.اتاق برای فرد متقاضی تا 14 روز پس از پرداخت مبلغ یاد شده در بند 2 رزرو خواهد بود و بعد از 14 روز، در صورت مراجعه نکردن متقاضی اتاق به فرد دیگری انتقال یافته و مبلغ یاد شده قابل برگشت نمی باشد.
7.استعمال دخانیات در خوابگاه اکیدا ممنوع بوده و فرد خاطی مبلغ 50 رینگت جریمه خواهد شد.
8.زمان اسکان دانشجویان به قرار زیر میباشد:
دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 6 بعداز ظهر و شنبه از 9 صبح تا 1 بعداز ظهر به وقت مالزی به غیر از ایام تعطیل رسمی. در صورتیکه دانشجو در روز تعطیل وارد خوابگاه شود، مبلغ 150 رینگت از وی دریافت خواهد گردید لذا به دانشجویان توصیه میگردد تا برای ورود به خوابگاه زمانهای یاد شده را مدنظر داشته باشند.
9.دانشجویان میتوانند تا 5 روز پس از ورود به خوابگاه نسبت به تغییر خوابگاه خود اقدام نمایند. بعد از 5 روز برای تغییر خوابگاه از دانشجو مبلغ 50 رینگت دریافت میگردد.
10.دانشجویان میبایست یکماه قبل از تسویه حساب و تحویل خوابگاه، به دفتر موسسه اطلاع دهند.
11.این تقاضانامه زمانی اعتبار دارد که متقاضی تمام قوانین و مقررات را به دقت مطالعه و امضا نماید. ( در زمان اخذ پذیرش متن موجود در این صفحه به متقاضی ارائه شده که زبان آموز موظف است کلیه صفحات آن را امضا کرده و به موسسه آواسپهر تحویل دهد )
12.خوابگاهها بر اساس جنسیت تفکیک گردیده است مگر در مواردی که به صلاحدید و تایید مدیران موسسه رسیده باشد.
13.دانشجویانی که در اتاقهای مشترک ساکن هستند ممکن است با دانشجویان دیگری از کشور خودشان یا سایر کشورها هم اتاق باشند.
14.از دانشجویان انتظار میرود در ساعات تعیین شده در خوابگاه حاضر باشند. (12 شب الی 7صبح)
15.مسئولین خوابگاه و یا کارمندان اکادمی ممکن است در هر زمانی از شبانه روز برای اطمینان از اجرای قوانین و مقررات در خوابگاه، برای سرکشی و بازرسی به خوابگاه مراجعه نمایند. از دانشجویان انتظار میرود پس از مشاهده کارت شناسایی مسئول مربوطه با وی همکاری لازم را به عمل آورند.
16.در موارد بازرسی خوابگاه، مسئول مربوطه مجاز به سرکشی از تمام قسمتهای خوابگاه، اتاقها و وسایل داخل انها نظیر کمد میباشد.
17.در صورتیکه در موارد خاص، بر اساس صلاحدید مدیران، موسسه تصمیم به تغییر خوابگاه فردی بگیرد؛ فرد یاد شده میبایست نسبت به جابجایی اقدام نماید.

ثبت نام:
کسانیکه تمایل دارند بیش از سه ماه مشغول به تحصیل شوند، میبایست برای گرفتن ویزای تحصیلی 6 ماهه، شهریه ی 4 ماه را بصورت کامل پرداخت نمایند که شامل هزینه ی ثبتنام، هزینه ی ویزا و بیمه و 4 ماه شهریه میباشد. پس از ثبتنام مبلغ فوق به هیچ عنوان قابل برگشت نمی باشد.

اجاره:
1.مبلغ اجاره میبایست در روز ثبتنام و بصورت کامل پرداخت گردد.در مواردی که متقاضی بعداز شروع کلاسها خوابگاه را تحویل گیرد، میبایست اجاره ی کل دوره را پرداخت نماید.
2.در صورتیکه دانشجو بخواهد خوابگاه را تحویل دهد و یکماه قبل به دفتر موسسه اطلاع ندهد، مبلغ 800 رینگت از ودیعه ی خوابگاه به وی مسترد نخواهد شد.
3.در هنگام تحویل خوابگاه به موسسه، سهم دانشجو از مجموع قبض آب و برق و اینترنت محاسبه شده و پس از کسر از مبلغ ودیعه، مابقی به دانشجو عودت داده میشود.
3-الف) نحوه ی محاسبه سهم دانشجو از قبوض آب و برق و اینترنت:
هرماه مجموع قبوض آب و برق و اینترنت محاسبه شده و مجموع کل بر تعداد ساکنین خوابگاه تقسیم میگردد که سهم هر دانشجو با بقیه ی دانشجویان برابر میباشد.
4.در صورتیکه دانشجو به وسایل موجود در خوابگاه عمدا یا سهوا صدمه وارد کند، هزینه تعمیر یا تعویض ان برعهده ی دانشجو خواهد بود.
5.در صورت اتمام تحصیل و یا انصراف از تحصیل، دانشجو میبایست سریعا نسبت به تخلیه ی خوابگاه اقدام نماید.
6.دانشجویانی که بخاطر رفتار خشونت امیز و یا تخلف از قوانین از خوابگاه اخراج شوند، مبلغ ودیعه و اجاره ی پرداختی انها ضبط شده و مستردد نمیگردد.
7.دانشجو مجاز به اجاره دادن اتاق خود به غیر نمیباشد.
8.درصورتیکه دانشجو تلفن یا اینترنت را به صورت شخصی تهیه نماید، مسئولیت پرداخت هزینه ها برعهده ی خود شخص میباشد.
9.در صورت اقامت بیش از مدت مقرر، مبلغ اجاره براساس آخرین میزان اجاره محاسبه میگردد.
10.درصورت حصول شرایط زیر، مبلغ ودیعه بصورت کامل مسترد میگردد:
الف) خوابگاه و متعلقات آن سالم و بدون هرگونه خسارت باشند.
ب) خوابگاه تمیز و مرتب باشد.
ج) تمام کلیدها بصورت سالم تحویل داده شده باشند (به ازای هر کلید گمشده یا معیوب مبلغ 40 رینگت کسر میگردد)
د) کارت الکترونیکی ورود و خروج خوابگاه و آکادمی بصورت سالم تحویل داده شده باشد (در صورت خرابی یا مفقودی مبلغ 200 رینگت کسر میگردد)
ه) قبوض آب و برق و اینترنت تسویه شده باشد.
و) تایید مسئول خوابگاه مبنی بر سالم بودن خوابگاه و متعلقات آن.

قبوض آب و برق:
1.در صورتیکه دانشجو بخواهد زودتر از موعد مقرر خوابگاه را تحویل دهد و قبوض مربوطه صادر نشده باشد، میبایست میانگین مبلغ قبوض دو ماه گذشته را به عنوان سهم آن ماه پرداخت نماید.
2.برای صرفه جویی در مصرف برق و پایین نگه داشتن هزینه ی برق مصرفی خوابگاه، چراغهایی را که ضروری نمیباشد خاموش نگه دارید.
3.تهیه ی سیلندر گاز برای پخت و پز بر عهده ی ساکنین خوابگاه میباشد.

تعامل با سایر دانشجویان:
1. از انجام دادن اعمالی نظیر زیاد کردن صدای تلوزیون، استریو، آلات موسیقی، آواز خواندن با صدای بلند و فریاد زدن که باعث ایجاد مزاحمت برای سایر ساکنین و همسایه ها میگردد، اکیدا خودداری نمایید.
2. احترام به سایر دانشجویان ساکن در خوابگاه، کارمندان و اساتید موسسه و همسایگان. استفاده نکردن از الفاظ رکیک و بی ادبانه، استفاده نکردن از اموال شخصی سایر ساکنین و احترام به حریم شخصی آنها.
3. موسسه رفتار خشونت آمیز و قلدری، بی ادبی و اذیت کردن سایر دانشجویان را بخاطر عقیده، جنسیت، نژاد، ناتوانی و... به هیچ عنوان تحمل نخواهد کرد و با فرد خاطی به شدت برخورد خواهد شد.
4. دانشجویان میبایست نظافت خوابگاه را رعایت نمایند و در تمیز کردن قسمتهای مشترک خوابگاه نظیر آشپزخانه و حمام، با سایر دانشجویان همکاری کنند. در صورت تمیز نگه نداشتن خوابگاه، مسئول خوابگاه برای بار اول به شما اخطار داده و برای بار دوم شما از خوابگاه اخراج خواهید شد.
5. در صورتی که قصد برگزاری مراسم، جشن یا مهمانی را دارید میبایست از قبل با مسئول خوابگاه هماهنگ نمایید.
6. دانشجویان مجاز به آوردن افراد غریبه و یا از جنس مخالف نمیباشند. دوستان و آشنایان فقط میتوانند در سالن اصلی خوابگاه وارد شوند.
7. نوشیدن مشروبات الکلی و قمار در خوابگاه ممنوع بوده و با فرد خاطی طبق آیین نامه ی انضباطی موسسه برخورد خواهد شد.
8. داشتن هرگونه سلاح گرم و سرد و هرگونه وسیله ایی که نوعی از سلاح محسوب شود و بتوان با آن به دیگران صدمه وارد کرد ممنوع بوده و فرد خاطی به پلیس معرفی خواهد شد.
9. داشتن حیوانات خانگی در محیط خوابگاه ممنوع میباشد.
10. دانشجویان مجاز به جابجایی وسایل داخل خوابگاه به داخل اتاق خودشان نمیباشند، همچنین دانشجویان مجاز نمیباشند که وسایل موجود در خوابگاه را به خوابگاههای دیگر جاجا کنند و در صورت تخطی، 200 رینگت جریمه خواهند شد.

حفاظت و نگهداری از خوابگاه:
1. مسئولیت نگهداری از وسایل دانشجویان برعهده ی خودشان بوده و موسسه در قبال اشیا گمشده در خوابگاه مسئولیتی ندارد. لذا به دانشجویان توصیه ی اکید میشود که اشیا گرانقیمت، پاسپورت و مبالغ زیاد پول را در اتاق بدون مراقبت رها نکنند. همچنین از قفل لپتاپ در زمانهایی که در خوابگاه نیستند استفاده نمایند.
2. دانشجویان میبایست همیشه و در همه حال از بسته بودن پنجره ها اطمینان حاصل نمایند تا از ورود باران به داخل اتاقها و خیس شدن و لطمه دیدن اشیا داخل اتاقها جلوگیری شود. در صورت سهل انگاری، هزینه ی خشک کردن، تمیز کردن و تعمیر وسایل آسیب دیده برعهدی کسانی است که بصورت مشترک در یک اتاق زندگی میکنند.
3. دانشجویان همیشه و در همه حال میبایست از قفل بودن درب اصلی خوابگاه اطمینان حاصل کنند. در صورت سرقت و یا گم شدن وسایل دانشجویان یا متعلقات خوابگاه، مسئولیت متوجه ساکنین خواهد بود.
4. به هر دانشجو یک دست کلید خوابگاه داده میشود. دانشجویان نباید کلیدها را گم کرده یا به غیر انتقال دهند.
5. دانشجویان مجاز به استفاده از خوابگاه برای مقاصد تجاری یا اعمال خلاف قانون نمیباشند.
6. هرگونه دستکاری و تغییر در وسایل خوابگاه ممنوع میباشد.
7. از آوردن هرگونه سلاح مانند انواع چاقو و خنجر، شمشیر و تفنگهای بادی حتی تزیینی جدا خودداری نمایید.
8. در صورت وارد شدن هرگونه خسارت به وسایل خوابگاه موضوع را سریعا به مسئول خوابگاه اطلاع دهید. در صورت کوتاهی، مسئولیت پرداخت هزینه های بعدی برعهده ی ساکنین خواهد بود.
9. مسئولیت خسارتهایی که در اثر سهل انگاری و یا بصورت عمدی ایجاد شود برعهده ی خود شخص خواهد بود.
10. برای هرگونه تعمیرات میبایست با مسئول خوابگاه هماهنگیهای لازم را انجام دهید.
11. دانشجویان مجاز به تغییر خوابگاه بدون اطلاع به مسئول خوابگاه نمیباشند.
12. مسئولیت نظافت اتاقها برعهده ی خود دانشجویان میباشد.
13. از ریختن زباله در آسانسور، راهروها و محوطه ی مجتمع مسکونی خودداری نمایید.
14. از ریختن مواد غیر قابل حل در آب در سینک آشپزخانه و دستشویی و کاسه ی توالت خودداری نمایید. در صورت گرفتگی لوله ها، هزینه ی پاکسازی و برطرف کردن گرفتگی بصورت مساوی بین ساکنین تقسیم میگردد.
15. به دانشجویان توصیه میشود هفته ای یکبار نسبت به تمیز کردن یخچال اقدام نمایند.
16. زباله های خود را در کیسه پلاستیک در سطل زباله بریزید.
17. مسئولیت نگهداری از وسایل داخل خوابگاه از قبیل: میز، صندلی، تختخواب، تشک، یخچال، کمد، آبگرمکن، مایکروویو، اجاق گاز، مودم و کولر گازی بر عهده ی ساکنین خوابگاه میباشد و در صورت ایجاد خسارت، دانشجویان مسئول پرداخت خسارت خواهند بود.

سایر خدمات:
1. استفاده از خدمات خوابگاه فقط تحت شرایط و قوانین خوابگاه مجاز میباشد.
2. مسئول نظافت خوابگاه، 2 بار در هفته هر خوابگاه را نظافت کرده که شامل اتاق پذیرایی، آشپزخانه، حمام و دستشویی مشترک و راهروها میباشد.این خدمات شامل اتاق دانشجویان و یا حمام و دستشویی اتاق مستر نمیگردد. مسئولیت شستن لباسها و ظروف کثیف و همچنین خارج کردن زباله از خوابگاه برعهده ی دانشجویان میباشد.
3. درصورتی که خوابگاه برای چند بار بیش از حد معمول کثیف و بهم ریخته باشد، مبلغ 500 رینگت از کلیه ی ساکنین جهت نظافت خوابگاه دریافت میگردد. برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی، به دانشجویان توصیه میشود که نسبت به تمیز نگاه داشتن خوابگاه کوشش نمایند.
4. افرادی که کلید خود را در اتاق فراموش میکنند، برای باز کردن در اتاق میبایست مبلغ 50 رینگت پرداخت نمایند.

وسایل نقلیه موتوری:
1. وسایل نقلیه ی خود را در محلهای تعیین شده پارک نمایید.
2. با رعایت قوانین و مقررات و توجه به علائم هشدار دهنده در محیط خوابگاه رانندگی کنید.
3. در صورت داشتن دوچرخه، فقط مجاز به پارک در محلی که برای شما تعیین گشته میباشید.

آشنایان و افراد میهمان:
1. آشنایان و دوستان دانشجو بعد از ساعت 11 شب مجاز به ماندن در خوابگاه نیستند.
2. مسئول آشنایان و افرادی که میهمان شما هستند تا زمان حضور آنها در خوابگاه، برعهدی شما میباشد و در صورت ایجاد هرگونه خسارت توسط آنها، شما مسئول پرداخت هزینه ها خواهید بود.

مواد مخدر:
1. موسسه مسئولیت قانونی داشته تا از عدم استعمال مواد مخدر در خوابگاه اطمینان حاصل نماید و در صورت تخطی فرد، به پلیس گزارش داده خواهد شد. همچنین داشتن و استعمال گیاه شاهدانه (ماری جوانا) خلاف قانون میباشد.
2. مجازت افرادی که مبادرت به استعمال مواد مخدر بنمایند، اخراج از موسسه و تحویل آنها به پلیس خواهد بود که کمترین جریمه برای این افراد از سوی دولت مالزی برگشت دادن این افراد به کشور مبدا خواهد بود.
3. در صورتی که از داروهای خاصی استفاده میکنید و گمان میبرید نوعی از مواد مخدر در آنها استفاده شده، با پزشک خود مشورت کرده و تاییدیه ی کتبی از وی دریافت نمایید.

پایان اقامت:
1. دانشجویانی که از قوانین فوق پیروی ننمایند، جریمه و یا اخراج خواهند شد.
2. موسسه در صورت صلاحدید، با والدین دانشجو تماس گرفته و آنها را از وضعیت تحصیلی و انضباطی فرزندشان آگاه مینماید.
3. موارد زیر از جمله تخلفاتی است که با خاطی به شدت برخورد خواهد شد:
الف) داشتن و مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر در خوابگاه و یا موسسه.
ب) حضور در کلاس تحت تاثیر مواد مخدر یا مشروبات الکلی.
ج) دزدی و خرابکاری.
د) آوردن دوست یا اشنا از جنس مخالف بدون توجه به شرایط و قوانین به داخل خوابگاه.
ه) استفاده از خوابگاه برای انجام کارهای خلاف و غیر قانونی.
4. بازگشت پول ودیعه 7 روز پس از تحویل فرم مربوطه به قسمت حسابداری انجام میگردد و فرمهایی که در مدت زمانی کمتر از 7 روز تحویل گردند مبلغ 100 رینگت از پول ودیعه کسر خواهد گردید.
5. در روز دریافت پول ودیعه میبایست کلیدها و کارت امنیتی خوابگاه و موسسه تحویل داده شود.

قابل توجه دانشجویان خارجی: کلیه پرداختهایی که از طریق انتقال الکترونیکی انجام میگیرد، تنها زمانی اعتبار دارد که توسط بانک انتقال دهنده تایید شده باشد که زمان انجام این کار در کشورهای مختلف متفاوت است.
 آخرین بروز رسانی: 5 آبان 1392