دیگران درباره ما چه می گویند؟


هنگامی که در برنامه غنی سازی انگلیسی LEA شرکت داشتم ، توانستم با اساتید و دانشجویان کشورهای مختلف در تعامل و تماس قرار بگیرم . این امر می تواند به دانشجویان کمک کند تا نه تنها زبان انگلیسی خود را پیشرفت داده بلکه مهارت های اجتماعی خود را ارتقا دهند. اساتید مهربان و دوست داشتنی اند و به ایجاد حس اعتماد در ما کمک می کنند .

خانم آدی سیا گاند هیکا ، از کشور اندونزی


تاکنون تجربه من در LEA عالی بوده است. نه تنها داخل کلاس بلکه بیرون از کلاس مطلب می آموزم و توانستم افراد بسیاری از کشورهای مختلف را ملاقات کنم. تا به حال شروع به آموختن زبان های گوناگون از دوستان تازه ام کرده ام. به عقیده من تا زمانی که تحصیلاتم را در اینجا به اتمام برسانم حداقل در چهار مهارت ( خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن ) مهارت پیدا خواهم کرد.

خانم جمیلا گیمبا از کشور نیجریه


بسیار خوشحالم از اینکه در LEA  هستم. اساتیدم را در اینجا دوست دارم. آنها مهربان و بردبار هستند. بدینوسیله تمایل دارم مراتب سپاس گذاری خود را از آنها برای تدریس به من و از اینکه بهترین فرصت ها را در اختیارم گذاشته اند، به عمل آورم.

خانم تن خیو از کشور چین


به سایر دانشجویان بین المللی شدیدا توصیه می کنم تا در دوره های تحصیلی  LEA شرکت کنند. اساتید در اینجا خوب، مهربان، دوست داشتنی و صبورند. آنها افرادی جالب توجه هستند. با وجود این همه افراد از ملیت های مختلف دیگر در اطرافمان، ناچاریم به زبان انگلیسی صحبت نماییم. اما این روش مفید است زیرا بهترین شیوه برای بهتر کردن مهارت های زبانی است. هم اکنون فرصت های زیادی در اختیار دارم تا به زبان انگلیسی صحبت کنم و از صحبت کردن با مردم ترسی ندارم. با قدر دانی از LEA ، دوستان زیادی پیدا کرده ام.

آقای نوید حجازی از کشور ایران

 آخرین بروز رسانی: 1 شهريور 1391