تاریخ و مهلت ثبت نام در آکادمی


اولین دوشنبه هر ماه میلادی؛ شروع ترم جدید آکادمی زبان لندن می باشد. متقاضی می بایست حدودا 3 روز قبل از شروع دوره، وارد مالزی شده و پس از شرکت در آزمون تعیین سطح و ثبت نام، صبح روز دوشنبه سر کلاس حاضر شود.

متقاضی می بایست حداقل سه ماه قبل از شروع دوره مورد نظر، جهت تشکیل پرونده و دریافت نامه پذیرش اقدام نماید. در این حالت متقاضی می بایست بعد از دریافت نامه پذیرش و معرفی نامه اداره مهاجرت مالزی، شخصا به سفارت مالزی در تهران مراجعه کرده و ویزای اجتماعی 90 روزه دریافت نماید. پس از ورود به مالزی و ثبت نام در آکادمی نیز طی چند روز اصل ویزای تحصیلی در پاسپورت متقاضی درج خواهد شد.

 


آخرین بروز رسانی: 10 دي 1392