حریم خصوصی


ما در قبال اطلاعات شخصی شما متعهد هستیم. ما بدون اجازه شما از هیچ یک از اطلاعات شخصی شما استفاده نمیکنیم.

با ثبت اطلاعات خود در فرم تماس با ما در سایت اطلاعاتی از قبیل نام، ایمیل، تلفن، موبایل و شهر شما را در اختیار خواهیم داشت.

ما ممکن است اطلاعات جدید و اخبار سایت را برای شما ایمیل کنیم و یا در مواقع خاص به تلفن همراه شما پیامک ارسال کنیم.

زمانی که از سایت بازدید می کنید، تعداد صفحاتی که مشاهده می کنید در سایت ثبت می شود که بعدا به عنوان بیننده ای ناشناس جهت آمار وبسایت ارائه خواهد شد.

وب سایت ما هیچگونه کوکی روی سیستم شما ذخیره نمیکند.